‹---------------

 

Oto jest Kysa.

Kysa-Mysa.

Kysula.

Kysława.

itd.

Strona jest o Kysie i o kotach rosyjskich niebieskich, którą to prześwietną rasę Kysa godnie reprezentuje.